Norges fornybare energirevolusjon: Hvorfor Norge beveger seg bort fra fossilt brensel

Vannkraft

Norges fornybare energirevolusjon er en av de største i verden. I 2018 så Norge et rekordår for fornybar energi, og oppnådde 85 % av hele energiproduksjonen fra vind, sol og vannkraft.

Norge har en lang historie med vannkraft og dette har hjulpet dem til å skape en rikelig tilgang på fornybar energi som kan utnyttes og skaleres for å dekke deres behov. De har også vært i stand til å utvikle innovasjoner innen vannkraftteknologi som leder an i en fornybar revolusjon

Norges regjering har vært proaktiv i å lage politikk som oppmuntrer til rene energikilder som vind og sol – de har lovet å generere 100 % av sin elektrisitet fra fornybare kilder innen 2050.

Virkninger av norsk vannkraft på globale klimaendringer

Norge er en av verdens ledende produsenter av vannkraft og er en stor bidragsyter til deres energibehov. Det har imidlertid en viktig effekt på de globale klimaendringene.

Norsk vannkraftproduksjon vil bidra til at naturgass brukes som et renere brennstoff i fremtiden. Dette hindrer klimagassutslipp fra fossilt brensel og reduserer karbondioksidnivået i luften.

Økende betydning av energiuavhengighet gjennom elektrisitet fra nordmenns mektigste kilde – vannkraft

Vannkraft er en av de viktigste energikildene i Norge. Det er også avgjørende for sikkerheten til landet i vanskelige tider. Norge har et vannkraftverk med en kapasitet på 420 000 MW som er verdens største vannkraftverk og kan produsere 10% av verdens elektriske kraft.

Vannkraft ble levert til det meste av Norge på 1970-tallet, men siden 1980- og 1990-tallet har vi sett en økning i bruk og produksjonskapasitet over hele landet.

Vannkraft er en av de største kildene til elektrisitetsproduksjon i Norge da den gir om lag 45 % eller mer enn halvparten av elektrisk kraft som kommer fra fornybare ressurser og den bidrar til om lag 40 % av den totale elektrisitetsproduksjonen.

Hva er historien om norsk vannkraft?

Norge er verdens nest største vannkraftprodusent, med vannkraft som står for nesten halvparten av den totale strømforsyningen. Norge begynte å utforske potensialet til vannkraft da verden hadde behov for energikilder på grunn av første verdenskrig.

Historien om norsk vannkraft har en lang tradisjon som går tilbake til 1870 da de første store vannkraftprosjektene startet ved Vemork, og ble fullført i 1932. Dette førte til at Norge ble en av de største produsentene og eksportørene av vannkraftenergi på verdensbasis.

Hvordan finansieres og eies Norges vannkraftverk?

Norge er et av de rikeste landene i verden, og det er kjent for sine mange naturressurser. En slik naturressurs er vannkraft, som Norge har produsert i stor skala siden slutten av 1800-tallet.

Norges vannkraftverksøkonomi forvaltes av Statkraft, som eier 92 % av aksjene i alle vannkraftverk i Norge og 90 % av aksjene i all elektrisitetsproduksjon i Norge (ca. 99 % totalt). Resten eies av kommuner, regionale myndigheter, strømdistributører og industri.

Vannkraftverk finansieres gjennom ulike typer lån fra banker eller andre organisasjoner. De kan også komme seg direkte fra strømsalg – på denne måten er de ikke avhengige av noen spesiell investor eller type lån.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*