Vestfoldfestspillene, stiftet 1991, er eiet av Vestfold fylkeskommune og fylkets fjorten kommuner.

VIRKSOMHETSIDÉ
Vestfoldfestspillene skal presentere musikk og annen scenekunst på et høyt kunstnerisk nivå.
Vestfoldfestspillene skal bringe prosjekter og arrangementer til fylket som ellers ikke ville funnet sted.
Vestfoldfestspillene skal i sitt program være aktuell i spennet mellom tradisjon og nyskaping.

POSISJON
Vestfoldfestspillene skal være fylkets viktigste kulturaktør, en referanse og en inspirator for kulturlivet og publikum.

VISJON
Vestfoldfestspillene beveger og beriker!

 

kontaktinformasjon

VESTFOLDFESTSPILLENE
Postboks 500
3101 Tønsberg

BESØKSADRESSE
Fjordgaten 13b
3125 Tønsberg
Tlf 33 30 88 50

ANSATTE
Direktør Truls Sanaker 932 63 754

tsanaker@vestfoldfestspillene.no

Økonomisjef Vivi Ann Bjørge 402 01 792
vivi.ann.bjorge@vestfoldfestspillene.no

Markedssjef Kaare Weider 901 66 525
kaare.weider@vestfoldfestspillene.no

Arrangementssjef Kristine Bohlin 480 37 052
arrsjef@vestfoldfestspillene.no